Profil

Mgr. Zdeněk Kahoun

Vystudoval jsem právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a ihned po absolutoriu jsem se stal advokátním koncipientem ve významné české advokátní kanceláři Bradáč Advokáti, ve které jsem již během studia působil jako právní asistent, a po úspěšném složení advokátních zkoušek jsem se stal samostatným advokátem. Nejprve jsem pokračoval ve spolupráci s kanceláří Bradáč Advokáti, poté jsem spolupracoval s další významnou kanceláří Profous Legal a následně jsem se rozhodl pro založení vlastní kanceláře.

Zaměřuji se zejména na občanské právo s důrazem na závazkové vztahy, právní vztahy k nemovitostem a nadační právo, korporátní právo – zejména zakládání a správu obchodních společností, pojišťovací právo, které jsem si osvojil jako jeden ze dvou členů outsourcovaného právního oddělení nejvýznamnější pojišťovny na trhu pojištění cizinců a pracovní právo. Dalším odvětvím práva, které bohužel neodmyslitelně patří k dnešní době, a ve kterém Vám rád pomohu, je vymáhání pohledávek, a to včetně vymáhání hromadného, se kterým mám mnohaleté zkušenosti, a které provádím co nejefektivněji, co se týká jak časové náročnosti, tak výdajů mých klientů.

Mou specializací a zároveň koníčkem je pak právo směnečné, jež bylo také obsahem mé diplomové práce s názvem „Pojem a druhy směnek“.

Samozřejmostí je zastoupení mých klientů v řízeních jak před obecnými soudy, tak před soudy zvláštními, dále před správními orgány a po dohodě též v jednáních s jakýmikoli dalšími subjekty.

Ve vztahu k mým klientům volím vždy osobní přístup a maximální vstřícnost jak v rychlosti, tak v cenové dostupnosti požadovaných právních služeb.