Revize společenských smluv a stanov pro s.r.o. a a.s.

Zahájení nabídky „Revize společenských smluv a stanov pro s.r.o. a a.s.“ dle požadavku ustanovení § 777 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) za zvýhodněnou cenu.

Upozornění

pro statutární zástupce s.r.o. a a.s. na nutnost změny společenských smluv a stanov

Obchodní korporace mají povinnost nejpozději do 1.7.2014 přizpůsobit znění svých stávajících společenských smluv a stanov novým právním předpisům a doručit jejich upravené znění do sbírky listin rejstříkového soudu.

Co hrozí, pokud revizi neprovedete včas anebo vůbec?

  • Zrušení společnosti a nařízení její likvidace soudem, pokud nedojde k nápravě ani na výzvu rejstříkového soudu.
  • Právní nejistota a možná paralyzace Vaší společnosti.
  • Neplatnost, resp. neúčinnost některých ustanovení stávajících společenských smluv a stanov.

K 1.1.2014 byla ze zákona zrušena ta ustanovení stávajících společenských smluv a stanov, která jsou v rozporu s tzv. „donucujícími ustanoveními“ nového zákona o obchodních korporacích.

  • V některých případech může soud Vaší společnosti jmenovat opatrovníka proti Vaší vůli.

Nečekejte, až bude pozdě a objednejte si revizi co nejdříve.

s.r.o.   již od 6.500,- Kč                        a.s.   již od 8.500,- Kč

Rád Vám pomohu a zajistím Vám kompletní právní servis, napište mi.

Jak se se zákonnou povinností vypořádat?

Máte v zásadě dvě možnosti.
1. Revidovat svou starou společenskou smlouvu, resp. stanovy a nahradit pouze ta ustanovení, která jsou v rozporu s tzv. „donucujícími ustanoveními“ nového zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Do budoucna se právní vztahy v rámci Vaší společnosti budou zčásti řídit dnes již neúčinným Obchodním zákoníkem a zčásti Zákonem o obchodních korporacích.

Problémy v případě zvolení tohoto postupu jsou nejméně dva – za prvé: dnes v podstatě nikdo přesvědčivě neumí říci, která všechna ustanovení Vašich společenských smluv a stanov jsou novým zákonem zrušena a do budoucna tuto problematiku budou muset řešit soudy; za druhé: za několik let si málokdo bude pamatovat znění, pravidla a problematiku Obchodního zákoníku, což jenom zvýší nejistotu ve Vašich právních vztazích.

Tento způsob z hlediska budoucí nejistoty právních poměrů ve Vaší společnosti nedoporučuji a nenabízím.

2. Schválit v rámci společnosti zcela nové znění společenské smlouvy / stanov, v souladu s novým zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a rozhodnout o podřízení se tomuto zákonu jako celku. Do budoucna se pak veškeré právní vztahy v rámci společnosti budou řídit tímto novým zákonem, vše bude jasnější a přehlednější.

Tuto variantu jednoznačně doporučuji.

Co je obsahem mojí nabídky?

a) Sepis nového znění Vaší společenské smlouvy, resp. stanov, v souladu se Zákonem o obchodních korporacích.

Cena za tuto službu je pro s.r.o. 6.500,- Kč a pro a.s. 8.500,- Kč.

K tomu Vám popíšu další kroky, které je nutné učinit k faktické změně společenské smlouvy / stanov ve formě notářského zápisu, k doložení smlouvy (notářského zápisu) do sbírky listin a k zápisu příslušných skutečností do obchodního rejstříku.

Navíc můžete objednat:

b) Vyhotovení notářského zápisu o schválení nové společenské smlouvy / stanov a podřízení se zákonu o obchodních korporacích jako celku.

Služba zahrnuje sepis plných mocí k zastupování na valné hromadě, rozhodující o změně Vaší společenské smlouvy / stanov a dále mou účast u notáře.

Cena za tuto službu je 5.000,- Kč a zahrnuje cenu notářského zápisu. Cena nezahrnuje případné náklady na svolání valné hromady, inzerci v Obchodním věstníku a hotové výdaje za ověření podpisů.

c) Změna v obchodním rejstříku.

Služba zahrnuje vyhotovení plné moci k podání návrhu na zápis změny do obchodního rejstříku, vyhotovení návrhu na zápis změny a doručení nového znění Vaší společenské smlouvy / stanov do sbírky listin obchodního rejstříku.

Cena za tuto službu je 2.000,- Kč a zahrnuje úhradu kolku za návrh na zápis změny v obchodním rejstříku (v hodnotě 2.000,- Kč).

Jak objednat revizi Vaší společenské smlouvy a stanov?

1. Stáhnete si Objednávku právních služeb, vyplňte v ní veškeré údaje a naskenovanou zašlete na mailovou adresu Kahoun.advokat@email.cz, společně s aktuálním úplným zněním Vaši společenské smlouvy či stanov.

Stáhnout objednávku právních služeb – s.r.o.
Stáhnout objednávku právních služeb – a.s.

2. Já Vám potvrdím Vaši objednávku na mail, že kterého jste mi napsali a současně zašlu fakturu za požadované služby.
3. Vy uhradíte fakturu.
4. Provedu sepis nového znění Vaší společenské smlouvy / stanov, které Vám zašlu.
5. V případě objednání dalších služeb objednám notářský zápis a / nebo zařídím zápis změn do obchodního rejstříku a založení nové společenské smlouvy / stanov do sbírky listin.

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.