Pojišťovací právo

Pro občany

  • Uplatnění nároků z pojistných smluv u pojišťoven
  • Vysvětlení pojmů pojišťovacího práva a rozbor pojistných podmínek
  • Komunikace s pojišťovnami a pojišťovacími zprostředkovateli

Pro pojišťovací zprostředkovatele

  • Sepis a revize smluv s pojišťovnami, popř. jinými subjekty – sepis a revize smluv o obchodním zastoupení, mandátních smluv, smluv o spolupráci a jiných (myšleno obchodních smluv typu nájem pobočky atd.)
  • Uplatnění nároků ze smluv u pojišťoven, komunikace s pojišťovnami – zejména týkajících se provizí, stornoprovizí a podobně
  • Komunikace Českou národní bankou a asociacemi – zejména zajištění plnění zákonných povinností k ČNB jako dohledovému orgánu, komunikace s AČPM a jinými