Procesní právo

  • Soudy – zastupování před obecnými i zvláštními soudy
  • Správní úřady – zastupování například před živnostenským úřadem, katastrálním úřadem, obecními a krajskými úřady