Vymáhání pohledávek

  • Mimosoudní komunikace s dlužníkem – výzvy k plnění, jednání za účelem dosažení smíru
  • Soudní řízení – zastoupení po celou dobu nalézacího řízení – sepis žaloby, komunikace se soudy, účast na jednání
  • Exekuční řízení – zastoupení v exekučním řízení – za podmínky existence vykonatelného exekučního titulu (rozsudku, platebního rozkazu, notářského zápisu se svolením k přímé vykonatelnosti a podobně) – sepis exekučního návrhu, komunikace s exekutorem
  • Insolvenční řízení – sepis insolvenční návrhu nebo přihlášky pohledávky věřitele do probíhajícího insolvenčního řízení
  • Hromadné vymáhání pohledávek