Pracovní právo

  • Smlouvy a dohody sepis a revize smluv a dohod (pracovní smlouva, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti), včetně jejich vzorů
  • Ukončení pracovního poměrupreventivní poradenství (zvážení možností, výběr vhodného způsobu ukončení), sepis listin pro ukončení pracovního poměru (výpověď, dohoda, okamžité zrušení)
  • Spory o neplatnost ukončení pracovního poměru – zastoupení zaměstnanců pro případ neplatného ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
  • Náhrada škody – zastoupení pro případ uplatnění práva na náhradu škody způsobené zaměstnavatelem / zaměstnancem