Korporátní právo

  • Závazkové vztahysepis a revize smluv – kromě smluv uvedených v sekci „Občanské právo“ dále např. smlouva o převodu cenných papírů, smlouva o převodu podílu (dříve obchodního podílu), tvorba vzorových smluv, tvorba všeobecných obchodních podmínek, zajištění
  • Zakládání a změny obchodních společnostízaložení s.r.o., a.s., v.o.s., k.s., úprava základního kapitálu, změny v osobách statutárních a kontrolních orgánů společností
  • Správa společností v postavení kvazi podnikový právník – zajištění organizace valných hromad, návrhy na zápis změn v obchodním rejstříku, zakládání příslušných dokumentů do sbírky listin rejstříkového soudu
  • Vymáhání pohledávek – blíže v sekci „Vymáhání pohledávek“
  • Zákaz konkurence – sepis a revize konkurenčních doložek, posouzení jejich platnosti